trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady. Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca.

poniedziałek, 28 listopada 2022

Rozważanie dla III Zakonu FSSPX w Polsce na grudzień 2022 r.

 

I TYDZIEŃ ADWENTU

„JEST PORA, ABYŚMY ZE SNU POWSTALI” (Rz 13, 11)

 

I. Mamy powstać ze snu duchowego, ponieważ Bóg w tym czasie ofiaruje nam szczególną łaskę.

 

Nasz święty Kościół oświecony Duchem Bożym, jasno wskazuje nam cel czasu adwentowego. U początku tych dni woła do nas z Pawłem Apostołem: „Jest pora, abyśmy ze snu powstali”. Przez sen rozumie Apostoł beztroski stosunek ludzi do oczekującego nas sądu i zabawienia wiecznego, oraz w ogóle lenistwo i niedbalstwo w  życiu duchowym. Z tego snu budzi Kościół swe dzieci i wskazuje im wschodzące słońce łaski Bożej. Mamy być czujni i z wszelką troskliwością przygotowywać się na wcielenie Boga i łaskę Jego przyjścia do nas. Całe nasze życie w Adwencie ma być poświęcone rozważaniu tej tajemnicy, abyśmy czcząc Jego miłość, duchowo Go w nas poczęli. Bóg ofiaruje nam w czasie Adwentu szczególne łaski właśnie w tym celu. Dlatego starajmy się wniknąć w tę tajemnicę odwiecznej Miłości i Miłosierdzia Boga. Odbiegnijmy myślami od tej ziemi, usuńmy z wyobraźni świat i jego wiry, wznieśmy się do krainy wiecznej światłości, z której przychodzi nasz Zbawca. Doznamy wtedy prawdziwej pociechy i uzyskamy ofiarną chęć do takiej pracy adwentowej, jakiej Bóg od nas pragnie. Chrystus stoi teraz przed drzwiami naszych serc. Patrzmy oczami wiary, a zobaczymy Go. On puka i woła słowami Apokalipsy: „Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego” (Ap 22, 12).

 

II. Mamy powstać ze snu duchowego, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo, że łaski później nie otrzymamy.

 

W porządku nadprzyrodzonym istnieją zmieniające się okresy nasilenia, jakby ulewa łaski, od wykorzystania których Pan Bóg uzależnił zbawienie nasze. Nie wolno łaski marnować, a zwłaszcza wtedy, gdy Kościół zwraca nam uwagę i wzywa do jej wykorzystania. Niedbalstwo i lekceważenie takiego napomnienia byłoby dla zbawienia duszy bardzo niebezpieczne i szkodliwe. Wystawilibyśmy się przez to na niebezpieczeństwo bezpowrotnego cofnięcia łask. „Teraz jest pora łaski” – woła Apostoł. Chrystus puka do serc, aby je pozyskać. Nie wiemy jak długo zechce łaskawie czekać, nie znamy przyszłych darów, musimy zdobyć skarb dnia dzisiejszego. Jeśli sumienie mówi nam, że niejedno trzeba doprowadzić do porządku w nadchodzącym czasie łaski, nie zwlekajmy z tym. Korzystajmy z ostatniego może dnia łaski. Oblubienica z Pieśni nad pieśniami raz tylko okazała się opieszałą i zaniedbała natychmiast otworzyć pukającemu Oblubieńcowi, a gdy później chciała Go wpuścić, już przeszedł mimo. Szukała Go i nie mogła już znaleźć; wołała Go, ale nie dał już żadnej odpowiedzi. Jak wielu doszłoby już do zjednoczenia z Bogiem, gdyby słuchali wewnętrznych natchnień i nie marnowali ofiarowanych im łask. Wiele dusz płonie w piekle ponieważ nie wykorzystały użyczonych im łask. Jerozolima dotychczas opłakuje swą zgubę ponieważ kiedyś nie poznała dni nawiedzenia swego. Uczmy się z tych przykładów i korzystajmy ze świętego czasu dla naszego zbawienia, teraz jest bowiem godzina Bożych natchnień.

 

Mój Jezu! Już dawno mogłeś odepchnąć mnie sprzed Twego Oblicza gdy w mojej lekkomyślności nie wykorzystywałem tylu natchnień i pobudek do dobrego, dla osiągnięcia głębszego skupienia duchowego i dla dokładniejszego wypełnienia obowiązków mego stanu. Ty jednak w nieskończonej dobroci ofiarujesz mi nowe łaski i nowe słowa napomnienia. Obym chociaż tym razem usłuchał ich i ten święty czas przeżył dla chwały Twojej o dla zbawienia duszy mojej. Amen.

 

(za: o. Jerzy od św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania..., Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959, t. I, s. 28-29)