trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

niedziela, 6 października 2019

Rozważanie dla III Zakonu FSSPX na październik 2019 r.

SZATY LITURGICZNE. REFLEKSJE PRZY OŁTARZU (12)
W kulcie religijnym nic nie jest wyłącznie rzeczą zewnętrzną. Wszystko tu jest wyrazem treści wewnętrznej. Taką treść wewnętrzną mają też szaty liturgiczne. Przez kult religijny Kościół pragnie skierować naszą myśl, wolę i nasze serce ku temu, co wieczne i niewidzialne.

Trzeba jednak pamiętać, że treść wewnętrzna szat liturgicznych nie miała wpływu na powstanie tych szat. Było właśnie odwrotnie. Treść wewnętrzna, symboliczna została im nadana wtedy, gdy szaty liturgiczne już istniały i gdy już służyły do kultu religijnego. To jednak nie stało się od razu, ale następowało powoli, około dziewiątego wieku po narodzinach Chrystusa.

Powinniśmy więc bardzo uważać w życiu na ważność i znaczenie naszej zewnętrzności, gdyż często dzięki tej właśnie zewnętrzności budzi się w nas prawdziwa wartość wewnętrzna. Na przykład, gdy ktoś chce nabyć wartość wewnętrzną skupienia, niech zachowuje się na zewnątrz tak, jak gdyby to skupienie już posiadał. Zauważy po pewnym czasie, że wartość wewnętrzna, którą pragnął zdobyć, zaczyna się w nim powoli formować i umacniać. Dlatego warto samego siebie zapytać, jakich wartości wewnętrznych mi brak i, aby je w sobie wypracować, zastosować powyższą metodę.

W tym praktykowaniu zewnętrznych objawów wartości wewnętrznych warto jednak wiedzieć, dlaczego tak postępuję. Zwłaszcza w czynnościach, które są połączone z upokorzeniem, z zaparciem się siebie, gdybym nie wiedział dlaczego tak czynię, to zagraża mi dziwactwo, albo nawet jakiś stan chorobliwy. Metoda ta ma związek z „przełamywaniem” charakteru swego i charakterów cudzych.

Ja, który „przełamuję” swój charakter i ten, kogo charakter „przełamuję” powinniśmy wiedzieć dlaczego to czynimy i dobrowolnie uznać korzyść wyżej wskazanej metody. Wtedy droga od postępowania zewnętrznego do osiągnięcia wartości wewnętrznych będzie wona od niebezpieczeństw.
(styl uwspółcześniono)

(źródło: ks. K. Dąbrowski T.J., Szaty liturgiczne. Refleksje przy ołtarzu (12), „Pod Opieką św. Józefa” R. IV:1949, nr 4, s. 28-29)

niedziela, 1 września 2019

Rozważanie dla III Zakonu FSSPX na wrzesień 2019 r.

DZWONEK I MINISTRANT. REFLEKSJE PRZY OŁTARZU (11) 
 
Niektórzy święci mieli rozmaite sposoby, aby jak najczęściej zwracać swoje myśli i serce ku Panu Bogu. Jedni często spoglądali na krzyż, inni na jakiś obraz, jeszcze inni często żegnali się święconą wodą; a dla niektórych każde uderzenie zegara było wezwaniem do szczególniejszego zwrotu serca ku Panu Bogu…

W życiu osobistym trzeba mieć koniecznie jakieś małe „dzwonki”, które by nam przypominały kim jesteśmy i po co jesteśmy tu na ziemi. Dla Franciszka z Asyżu wszystko było takim dzwonkiem zwracającym uwagę i serce świętego ku Panu Bogu. My powinniśmy sobie wyszukać to, co może być dla nas dzwonkiem budzącym nas z odrętwienia wobec rzeczy i spraw świętych. Takie dzwonki należy czasami zmieniać, gdy zauważymy, że już na nas nie działają. W tej z mianie zawiera się właśnie troska o nasze życie duchowe.

Dzwonki kościelne powinny się różnić kształtem i ozdobą od dzwonków niekościelnych. Podobnie nasze osobiste życiowe dzwonki różnią się od innych przez to, że są dla nas wezwaniem ku Panu Bogu. Nabierają tym samym szczególnego charakteru i szczególnego znaczenia. W ten sposób małe obojętne same w sobie rzeczy, jednak uświęcone intencją, stają się dla nas czymś ważnym i cennym. Uderzenie zegara, które podnosi naszą myśl i nasze serce ku Panu Bogu, już nie jest dla nas zwykłym wydzwanianiem godzin…

Takim dzwonkiem dla nas niech będą również słowa i zachowania innych ludzi. Wtedy ci inni będą również naszymi ministrantami, często nie wiedząc o tym. Składamy w życiu rozmaite ofiary, a ci, którzy nam do tego pomagają, są naszymi ministrantami. W tym świetle niejedna niechęć do takiego „ministranta” zamieni się w miłość.


(styl nieco uwspółcześniono)

(źródło: ks. K. Dąbrowski T.J., Dzwonek i ministrant. Refleksje przy ołtarzu (11), „Pod Opieką św. Józefa” R. IV:1949, nr 3, s. 26)

wtorek, 30 lipca 2019

Rozważanie dla III Zakonu FSSPX na sierpień 2019 r.


WINO I WODA. REFLEKSJE PRZY OŁTARZU (10)

Może w życiu wprowadza nas w błąd fakt, że podczas Mszy św. ampułka do wody pełna jest wody, a ampułka do wina napełniona jest tylko do połowy i to nie zawsze. Stąd pomyłka w życiu: wiele jest wody w naszych pięknych myślach, szlachetnych pragnieniach, miłym postępowaniu, a tylko kilka kropel wina. A w kielichu mszalnym musi być przeciwnie – więcej wina, a tylko kilka kropel wody. Inaczej Msza św. byłaby nieważna. Kielich mszalny to symbol naszego serca. Spojrzę więc w swoje serce i zapytam się siebie, czego w nim więcej: wody – dobrych i pięknych odruchów naturalnych, czy wina – zwrotu myśli, woli i uczuć ku Panu Bogu… Nie wolno jednak lekceważyć sobie wody. Gdyby kapłan przy Ofiarowaniu we Mszy św. świadomie nie dodał do wina trochę wody, to popełniłby grzech. Dlatego, kto by zaniedbywał ćwiczenia w cnotach ludzkich, naturalnych, ten nie osiągnąłby celu swej pobożności. Groziłaby mu dewocja, czyli pobożność nie mająca żadnego wpływu na osobiste codzienne życie. Ten sposób postępowania może doprowadzić do obłudy lub bezdusznego formalizmu. A więc w kielichu mszalnym – w naszym sercu, niech będzie przede wszystkim wino, ale również choć trochę kropel wody. Woda wtedy utraci swój smak i swoją postać. Stanie się winem.

(styl nieco uwspółcześniono)

(źródło: ks. K. Dąbrowski T.J., Wino i woda. Refleksje przy ołtarzu (10), „Pod Opieką św. Józefa” R. IV:1949, nr 2, s. 12)