trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

środa, 10 marca 2021

Rozważanie dla III Zakonu FSSPX w Polsce na marzec 2021 r.

MODLITWY OJCA I MATKI


Modlitwa ojca rodzin


Jezu Najsłodszy, Królu wieków i narodów, wejrzyj na mnie, korzącego się u stopni ołtarza Twojego. Twoją jestem własnością i do Ciebie zawsze i wszędzie pragnę należeć. Oto ja, do głębi przejęty żywą wiarą, że Ty, Jezu Chryste, jesteś Zbawicielem świata, Prawdą, Żywotem i Drogą, a zarazem wzruszony Twą nieskończoną dobrocią, wobec Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa i całego dworu niebieskiego, postanawiam i przyrzekam, że usilnie starać się będę wszędzie i zawsze żyć prawdziwie po chrześcijańsku według zasad Twej Boskiej nauki i według ducha Kościoła świętego katolickiego. Przyrzekam także, że będę się starał, by prawdziwy duch chrześcijański panował w mojej rodzinie, w mym otoczeniu, w życiu prywatnym oraz publicznym. Przyrzekam także, że będę się starał, by miłość i zgoda chrześcijańska coraz bardziej przenikały wszystkie okoliczności życiowe tych, z którymi kiedykolwiek będę miał styczność. Przyrzekam na koniec nie należeć do żadnego stowarzyszenia przeciwnego nauce Chrystusowej i Kościoła świętego katolickiego.


Przyjm więc, o Jezu, błagam Cię przez Krew Twą najświętszą, wylaną za zbawienie świata, przez miłość Twej Matki Najświętszej Maryi i za przyczyną św. Józefa, to moje oddanie się na wieczną Twą służbę i spraw, bym sam żyjąc prawdziwie po chrześcijańsku i drugich do Ciebie prowadząc, zasłużył sobie, by mnie żadna przemoc i żadna zdrada nieprzyjacielska od Twej służby miłości nie oderwała i żebym wsparty Twą łaską i nieustającą opieką Najświętszej Maryi Panny, Matki naszej najdroższej i przemożnego opiekuna, św. Józefa, mógł żyć pobożnie, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia. Amen.


* * *


Modlitwa matki do Matki Boskiej Bolesnej


O Maryjo, Matko moja, smutne jest serce moje. Tyś była matką Boga, ja jestem matką biednego człowieka, ale zawsze matką. Ty jedna zrozumiesz boleść moją i dlatego z tą boleścią do Ciebie się uciekam. Naucz mnie, jak mam cierpieć, abym w boleści mojej nie obraziła Ciebie i Syna Twego, abym nie stała się niegodną z Tobą stać i płakać pod krzyżem Syna Twego! Odpuść mi i wybłagaj mi odpuszczenie jeśli podczas mych chwilowych smutków i cierpień, bezwiednie i wbrew swej woli, ale jednak Cię czymś obraziłam. Bo ja nie chcę obrazić ani Ciebie, ani Jezusa, Syna Twego; nie chcę, nie chcę – powtarzam – i wołam z głębi zranionego serca, nie chcę moim rozumem i sercem moim sama się rządzić. Mądrości i miłości Twojej oddaję duszę moją, serce moje, myśli, uczucia, wszystkie sprawy moje, dzieci moje, męża mego, rodzinę moją, dom mój; oddaję życie i śmierć moją. Niech się spełni na mnie zawsze i wszędzie, a także we wszystkim najświętsza wola Boża. Amen.


(tekst nieco uwspółcześniono)


(opr. na podstawie:

ks. Szymon Jarosz TJ, Pamiątka misyj i rekolekcyj (Nauki i nabożeństwa), Wyd. Księży Jezuitów Kraków 1930, s. 152-153 oraz s. 163-164)