trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

wtorek, 30 lipca 2019

Rozważanie dla III Zakonu FSSPX na sierpień 2019 r.


WINO I WODA. REFLEKSJE PRZY OŁTARZU (10)

Może w życiu wprowadza nas w błąd fakt, że podczas Mszy św. ampułka do wody pełna jest wody, a ampułka do wina napełniona jest tylko do połowy i to nie zawsze. Stąd pomyłka w życiu: wiele jest wody w naszych pięknych myślach, szlachetnych pragnieniach, miłym postępowaniu, a tylko kilka kropel wina. A w kielichu mszalnym musi być przeciwnie – więcej wina, a tylko kilka kropel wody. Inaczej Msza św. byłaby nieważna. Kielich mszalny to symbol naszego serca. Spojrzę więc w swoje serce i zapytam się siebie, czego w nim więcej: wody – dobrych i pięknych odruchów naturalnych, czy wina – zwrotu myśli, woli i uczuć ku Panu Bogu… Nie wolno jednak lekceważyć sobie wody. Gdyby kapłan przy Ofiarowaniu we Mszy św. świadomie nie dodał do wina trochę wody, to popełniłby grzech. Dlatego, kto by zaniedbywał ćwiczenia w cnotach ludzkich, naturalnych, ten nie osiągnąłby celu swej pobożności. Groziłaby mu dewocja, czyli pobożność nie mająca żadnego wpływu na osobiste codzienne życie. Ten sposób postępowania może doprowadzić do obłudy lub bezdusznego formalizmu. A więc w kielichu mszalnym – w naszym sercu, niech będzie przede wszystkim wino, ale również choć trochę kropel wody. Woda wtedy utraci swój smak i swoją postać. Stanie się winem.

(styl nieco uwspółcześniono)

(źródło: ks. K. Dąbrowski T.J., Wino i woda. Refleksje przy ołtarzu (10), „Pod Opieką św. Józefa” R. IV:1949, nr 2, s. 12)