trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

niedziela, 30 czerwca 2019

Rozważanie dla III Zakonu FSSPX na lipiec 2019 r.

WELON.  REFLEKSJE PRZY OŁTARZU (9) 

Musimy się liczyć z ludzką naturą, że to z czym się spotykamy codziennie powszednieje. To, co widzimy ciągle, choć by było bardzo piękne – staje się obojętnym. Arcydzieło muzyczne słuchane ciągle, nie tylko spowszednieje, ale może wywołać odrazę. Wiersz największego poety, słuchany kilka razy dziennie – obrzydnie. Jest to prawo ziemi. W prawie tym jest myśl, że to wszystko nie jest naszym szczęściem. Inne jest prawo nieba. Tam nieznane są słowa: „powszednieje”, „obojętne”, „odraza” itd. Treść tych słów to dziedzina życia ziemskiego. Z tym prawem ziemi trzeba się liczyć w swoich stosunkach z ludźmi. A więc uważać, aby nie przebywać z ludźmi za często. Nie czynimy tego z pogardy ku ludziom, ale z miłości ku nim. Pomoże nam w stosowaniu  tej metody welon na kielichu we Mszy świętej. Welon, którym nakrywamy kielich powinien być piękny, aby łatwo można nim było nakrywać kielich i patenę. Welon zasłania kielich do Ofiarowania i po Komunii. Kielich jest odsłonięty w okresie Podniesienia. O ile nie możemy być duchowo podniesieni wobec ludzi, wtedy bądźmy raczej osłonięci welonem.

Na pewno przekonamy się, że będzie to z korzyścią i dla nas, i dla innych. Jednak nie każdy od razu potrafi korzystać z welonu. Trzeba się w to wprawić. Praktykę okrywania się welonem trzeba oprzeć na zasadzie: zupełna otwartość przed Panem Jezusem, a częsta osłona welonem przed ludźmi. Podczas Mszy św. do Ofiarowania i po Komunii welon też zupełnie zasłania kielich przed ludźmi, ale nie zasłania kielicha przed Tabernakulum, a więc rzeczywiście, potrzeba nam ciągłej otwartości przed Panem Jezusem, a przed ludźmi winniśmy się często osłaniać, by nam nie przeszkadzali w służbie Bożej.

                                                                                                            (styl nieco uwspółcześniono)

(źródło: ks. K. Dąbrowski T.J., Welon. Refleksje przy ołtarzu (9), „Pod Opieką św. Józefa” R. IV:1949, nr 1, s. 8-9)