trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

sobota, 26 marca 2016

"Alleluja! Biją dzwony,
Głosząc w świata wszystkie strony,
Że zmartwychwstał Pan.
Alleluja, alleluja, alleluja!"


Drodzy Tercjarze - Profesi i Postulanci!

Alleluja, alleluja, alleluja!
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wyrażam gorące pragnienie, by wspomniane w słowach pieśni dzwony odezwały się przede wszystkim w Waszych sercach i Rodzinach, a także w Waszych domach. Pozostanie naszego Pana Jezusa Chrystusa w grobie byłoby nieskończenie większym nieszczęściem dla dusz, niż dla natury zgaśniecie słońca. Tym bardziej więc cieszymy się, że Chrystus Pan nie pozostał martwy w grobie, tylko trzeciego dnia po swojej śmierci prawdziwie zmartwychwstał. Wraz z Nim zmartwychwstała nadzieja na uzyskanie odpuszczenia grzechów i łaski oraz ostatecznie na osiągniecie zbawienia. Niech Zbawiciel obdarzy Was, Wasze Rodziny i Wasze domy swoim błogosławieństwem. Życzę Wam pokoju, radości i wytrwałości w marszu przez doczesność do tego celu, którym jest Królestwo Niebieskie.
 
Wasz duszpasterz, ks. Krzysztof Gołębiewski