trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

poniedziałek, 27 czerwca 2011

Intencja modlitewna na LIPIEC

Nasz przełożony generalny prosi nas, abyśmy w miesiącu LIPIEC modlili się szczególnie w następującej intencji:
„O społeczne panowanie Chrystusa, szczególnie za głowy Państw, aby Bóg wzruszył ich serca.”