trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

czwartek, 16 czerwca 2011

aktualności

Drodzy Tercjarze i Postulanci!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Trzeciego Zakonu, które odbedzie się 12 listopada br w warszawskim przeoracie. Szczegółowe informacje zamieszczone są w nowym biuletynie, który możecie zobaczyć także na naszej stronie.