trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

wtorek, 8 maja 2012

Spotkanie Trzeciego Zakonu

Laudetur Iesus Christus!
Drodzy Tercjarze i Postulanci!
Chciałbym przypomnieć Wam o spotkaniu naszego Trzeciego Zakonu, które odbędzie się 26 maja 2012 r. (sobota) w warszawskim Przeoracie. Zgodnie z Regułą obecność wszystkich tercjarzy jest obowiązkowa. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, powinny pisemnie o tym poinformować duszpasterza usprawiedliwiając swą nieobecność. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość noclegu w Przeoracie. Proszę zgłosić swój przyjazd do sekretariatu  (trzecizakon@piusx.org.pl) przynajmniej tydzień wcześniej. Proszę także abyście przesłali na adres sekretariatu do 23 maja Wasze uwagi, życzenia, refleksje, pomysły etc. celem lepszego funkcjonowania i prężniejszego działania Trzeciego Zakonu.


OTO PLAN SPOTKANIA:

11.00 Msza Święta (z kazaniem) w intencji wszystkich tercjarzy Polskich.
12.00 Ceremonia profesji trzech postulantów, odnowienie profesji wszystkich Tercjarzy.
12.30 Seksta
12.45 Obiad – czas wolny, możliwość osobistej rozmowy z duszpasterzem.
14.30 Wykład (w sali wykładowej) ks. Karola Stehlina na temat obecnej sytuacji Bractwa św. Piusa X.
16.00 Wybór Rady i Bibliotekarza Trzeciego Zakonu
16.15 Relacja sekretarza Trzeciego Zakonu: wiadomości tercjarskie, przedstawienie
i skomentowanie przesłanych uwag i życzeń tercjarzy.
16.30 Podwieczorek
16.45 Wykład ks. Konstantyna Najmowicza pt. „Trzeci Zakon i duchowość świętej Teresy od Dzieciątka Jezus”.
18.00 Msza Święta.
18.40 Nabożeństwo majowe


Z kapłańskim błogosławieństwem,
Wasz duszpasterz, ks. Karl Stehlin