trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

środa, 14 września 2011

W sprawie biblioteki Trzeciego Zakonu

Drodzy Tercjarze i Postulanci!
Nasza Reguła proponuje istnienie biblioteki III Zakonu. Do tej pory w Polsce TZ nie prowadził takiej działalności. Chcielibyśmy jednak utworzyc bibliotekę, w ktorej moglibyśmy zgromadzić stare, wartościowe pozycje literatury duchowej. Jeśli macie stare książki, których wydania nie zostały wznowione i zechcielibyscie je przekazać dla Trzeciego Zakonu, utworzenie takiej biblioteki stanie sie możliwe.