trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

wtorek, 15 marca 2011

aktualności

W warszawskim Przeoracie po Rekolekcjach Ignacjańskich rok postulatu rozpoczęli małżeństwo pp. Bożena i Zbigniew Z. oraz p. Anna S. Obiecujemy wiele modlitw w intencji Postulantów, by otrzymali wszelkie potrzebne łaski.