trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

poniedziałek, 14 lutego 2011

WYKŁAD KS. NELY`EGO WYGŁOSZONY PODCZAS SPOTKANIA TERCJARZY, KWIECIEŃ 2010- część III

Arcybiskup Marcel Lefebvre założył Trzeci Zakon aby wskrzesić u jego członków prawdziwe szukanie osobistej świętości i świętości bliźnich. W obecnym czasie osiągnięcie świętości odbywa się w opozycji do świata, widzimy to szczególnie w dużych miastach, gdzie praktycznie wszędzie odbywa się odwracanie człowieka od celu ostatecznego. Świat zna wiele atrakcji i sposobów fascynacji naszych zmysłów, powiela on wszelkie przymioty, które fascynują wzrok i słuch. Widać atrakcję mass mediów, szczególnie animowanych- telewizja, kino, Internet. Środki te są w dyspozycji złego, w dyspozycji dwóch nałogów: konsumpcjonizmu i nieczystości, wywierają one wpływ przez oślepianie rozumu, oraz zatwardziałość woli i serca. Umartwienie tych dwóch nałogów pozwala duchowi wznosić się do kontemplacji. Nie trzeba dziwić się, że młodzież żyjąc w ciągłym hałasie, słuchając złej muzyki i oglądając filmy nie potrafi się modlić. Ich inteligencja jest stłumiona przez zmysłowość, zamyka się na Boga a otwiera na siebie. Nie tylko świat osłabia nasze dążenie do świętości, osłabiają je także herezje, które zostały wprowadzone w modernizmie. Dlatego patronem Bractwa jest święty Pius X, ponieważ on walczył przeciwko tym herezjom, miał także wielkie nabożeństwo do Mszy świętej. On dał nam przykład świętości, jest wzorem dusz, które chcą się uświęcać. Święty Paweł w liście do Koryntian przedstawia listę upadków żydów, którzy nie przyjęli Pana Jezusa. To, co się stało z żydami w Starym Testamencie było wzorem dla tych, którzy przyjdą kiedy będzie pełnia czasu. „Kto chce stać niech uważa by nie upadł”- jest to ważne dla nas w obliczu kryzysu, czasów nienormalnych, apokaliptycznych. Pan Jezus zapowiedział, że czasy mają być skrócone, żeby wybrani wytrzymali, tak straszne one są. Znaki, które dają poznać czasy apokaliptyczne to apostazja i zastygnięcie miłości, Pan Jezus zapowiedział ten kryzys wiary i zapowiedział go jako powszechny. Co mamy robić, jakie jest nasze zadanie? Zachowanie i przekazanie doktryny katolickiej w całej czystości. Tercjarze w zamyśle Arcybiskupa to duchowa armia pomagająca kapłanom w apostolacie przez własne uświęcenie. Na czym polega być tercjarzem, jakie są odpowiedzialności mówi nam doskonałe poznanie Reguły. Trzeba czytać ja na nowo, by lepiej dopasować do niej nasze życie. Obowiązki Trzeciego Zakonu nie są pod kara grzechu, jednak Profesja, chociaż nie podlega grzechowi jest składana przed Bogiem, więc niewypełnianie jej obraża Boga. Duch Trzeciego Zakonu jest duchem wierności, wrażliwości wobec wszystkiego, co mogłoby zagrozić wierze, jest duchem nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny oraz Mszy Świętej wszech czasów, jako źródle wszelkich łask. Życie tercjarza to potrójne obowiązki- osobiste, rodzinne, społeczne. Powinniśmy medytować Regułę, poprawiać nasze upadki co do niej, oraz dziękować za jej wypełnianie. Powinniśmy także nosić oznaki Trzeciego Zakonu, skrycie, ale stale. Te oznaki dają dużo zysku, przypominają nasze obowiązki i przyciągają innych poprzez ciekawość. Zachowujmy roztropność i rozważajmy pisma Arcybiskupa Marcela Lefebvre`a, nie wahajmy się robić czegoś nadzwyczajnego, ponieważ żyjemy w czasach nadzwyczajnych.