trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

piątek, 25 lutego 2011

Intencja modlitewna na MARZEC

Nasz przełożony generalny prosi nas, abyśmy w miesiącu MARZEC modlili
się szczególnie w następującej intencji:

„chorych, zwłaszcza za tych, którzy są opuszczeni i odizolowani i za nieuleczalnie chorych”

Módlmy się także w intencji naszego przełożonego generalnego, księdza biskupa Bernarda Fellay`a oraz naszego duchowego ojca, księdza Karola Stehlina. Niech Niepokalana zsyła na nich co dzień ogrom łask.