trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

środa, 12 stycznia 2011

aktualności

W dniu 2 stycznia 2011 w Warszawskim przeoracie złożyli profesję do
Trzeciego Zakonu małżonkowie br. Maksymilian i s. Rita.
Polecamy nowych tercjarzy szczególnej opiece Niepokalanej i zapewniamy o
naszych modlitwach w ich intencji.