trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

sobota, 26 stycznia 2013

Zaproszenie


Laudetur Iesus Christus!
Drodzy Tercjarze i Postulanci!
Chciałbym serdecznie zaprosić Was na kolejne spotkanie III Zakonu, które odbędzie się w sobotę 6 kwietnia br., w przeoracie warszawskim. Zgodnie z Regułą obecność wszystkich tercjarzy i postulantów jest obowiązkowa. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu powinny pisemnie o tym poinformować Duszpasterza, usprawiedliwiając swą nieobecność.
Proszę zgłaszać swój przyjazd wyłącznie do sekretariatu Trzeciego Zakonu (nie do Przeoratu, czy księgarni Te Deum) mailem trzecizakon@piusx.org.pl, lub telefonicznie 511 550 849- s. Klara, najpóźniej do 20 marca. Dla dojeżdżających Tercjarzy istnieje możliwość noclegu i posiłków z 6 na 7 kwietnia, proszę jednak wyraźnie zgłosić to w sekretariacie.
Oto program spotkania:

13.30 RÓŻANIEC
 14.00 WYKŁAD DUSZPASTERZA nt. "DUCH MISYJNY TERCJARZY"
 15.00 Przerwa kawowa
 15.30 Referaty tercjarzy (pierwszego asystenta, bibliotekarza, sekretarza)
 16.00 WYKŁAD J.E. KS. BISKUPA ALFONSA DE GALARETTA
 17.30 Profesje
 18.00 Msza Święta - zakończenie.

Dodatkowo w niedzielę, 7 kwietnia:
10.00 SAKRAMENT BIERZMOWANIA, UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
14.00 Wykład ks. biskupa dla wiernych

Z kapłańskim błogosławieństwem, Wasz Duszpasterz
ks. Karl Stehlin