trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

czwartek, 1 listopada 2012

Intencja modlitewna na LISTOPAD


Nasz Przełożony Generalny prosi nas, abyśmy w miesiącu LISTOPAD modlili się szczególnie w następującej intencji:
„Za dusze w czyśćcu cierpiące”