trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

czwartek, 30 sierpnia 2012

Intencja modlitewna na WRZESIEŃ


Nasz Przełożony Generalny prosi nas, abyśmy w miesiącu WRZESIEŃ modlili się szczególnie w następującej intencji:
„O powrót na łono Kościoła, tych którzy z niego odeszli”