trzecizakonfsspx.blogspot.com jest stroną Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce.
Znajdują się na niej najważniejsze informacje z życia naszej Duchowej Rodziny, intencje modlitewne oraz listy Duchowego Ojca, rozważania, biuletyny i wykłady.

Intencje modlitewne obowiązują od każdego pierwszego dnia miesiąca (będą podawane kilka dni wcześniej),
rozważania na dany miesiąc będą zamieszczane ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

sobota, 17 grudnia 2011

List Duszpasterza Trzeciego Zakonu

                                                                 Boże Narodzenie, A.D. 2011


"Laetentur caeli et exsultet terra ante faciem Domini, quoniam venit" -  "Niechaj się cieszą niebiosa i raduje ziemia przed obliczem Pana, który oto przyszedł"

                       (Offert. z pierwszej Mszy świętej Bożego Narodzenia)


Drodzy Przyjaciele - członkowie i postulanci Trzeciego Zakonu Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X!

Tak wiele jest powodów do zmartwień, ale w czas Świąt Bożego Narodzenia zmartwienia powinny w duszach ustąpić miejsca radości. Wobec faktu, iż Bóg narodził się w ludzkim ciele i stał się Człowiekiem, wszystkie inne fakty muszą zejść na drugi plan naszego życia. Szczęśliwy człowiek, który w ten świąteczny czas przylgnie duchowo do wielkiej prawdy o Wcieleniu Boga i czerpie z niej radość. Radujcie się więc mając za wzór radość Maryi i świętego Józefa.

Życzę Wam, byście skupieni wokoło tajemnicy Bożego Narodzenia, przy ołtarzu w kościele i przy rodzinnym stole w domu zapomnieli o  świecie i burzach jakie nim miotają, a tym samym oddali się niepodzielnie świątecznej adoracji Bożego Dziecięcia. Niech popłynie dźwięk pięknych kolęd. Niech zapłoną świece. Niech w zapomnienie pójdą wzajemne winy i żale, a spory ustąpią zgodzie. Niech nastąpi czas przebaczenia. Niech ciepło zastąpi chłód, radość stłumi smutek, a zwątpienie niech ustąpi wierze.  


Chciałbym także serdecznie zaprosić Was na kolejne spotkanie Trzeciego Zakonu, które odbędzie się w sobotę 18 lutego 2012r. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość noclegu z soboty na niedzielę. Potrzebę noclegu należy zgłosić przynajmniej tydzień wcześniej. Swoje przybycie proszę zgłosić do s. Klary (trzecizakon@piusx.org.pl).

PROGRAM SPOTKANIA:

13.00    Wykład ks. kapelana n.t. "Trzeci Zakon i Militia Immaculatae"
14.30    Różaniec (w kaplicy przeoratu)
15.00    Wykład PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO, ks. biskupa Fellay' a
16.30    Spotkanie z ks. biskupem
17.15    Referat ks. Najmowicza n.t. "Trzeci Zakon i duchowość św. Tereski od Dziesiątka Jezus"
18.00    Msza Święta i Różaniec

Boże "któryś oto przyszedł" błogosław wszystkich tercjarzy, Ich małżeństwa i Ich rodziny.


                                                               Wasz duszpasterz, ks. Karol Stehlin